Uygulamalar
Burun Estetiği
Burun yüzün orta bölümünde yer alan kişinin yüz ifadesi de dâhil tüm yüz şeklini etkileyen en önemli oluşumdur. Belirgin kemerli bir burun erkekte ve kadında yüzün daha sert bir ifade almasına neden olabilir ve kişinin ilk görünüş imajını daha sert hale getirebilir. Böyle durumlarda kişi ilk defa tanıştığı kişilerce sert imajlı sinirli biriymiş gibi algılanabilir. Bu tip burunlarda yapılacak estetik düzeltmelerde kişinin yüz ifadesi olumlu yönde değişir. Bunun tersi olarak çok küçük bir burun veya burnun bazı bölümlerinin oranlarındaki düzensizlikler de kişiyi rahatsız edebilir. Ayrıca burnunda şekil olarak problemleri olan bazı hastalarda aynı zamanda nefes alma problemleri de olabilir. Her iki sorunun bir arada giderilmesi mümkündür.
Burun ameliyatı kişinin yüz çehresini doğrudan değiştirdiğinden hastaların bu ameliyattan önce olası bir operasyondan sonra nasıl görüneceklerini bilmek isteyebilirler. Bilgisayarlarla yapılabilen 2 veya 3 boyutlu görüntülemelerle hastalara ameliyat sonrası bir fikir vermek mümkündür. Ancak bu simülasyonlar sadece hastanın kabaca bir fikir edinmesi için yararlıdır bunun dışında alınabilecek sonuç hakkında kesin bilgiler veremezler. Sonuç olarak ameliyatı yapan cerrahtır ve doku iyileşmelerinin ne yönde seyredeceği konusunda önceden kesin bir bilgi sahibi olmak mümkün değildir.

Bir burun ameliyatının planlanlanması sırasında hastanın burun cildi kemik yapıları, yüzün diğer bölümlerinin oranları dikkatle incelenmeli ve burun içinde endoskopik olarak muayene yapılmalıdır. Bu ameliyatlardan alınacak sonuç hastanın yaşı, cilt yapısı ile ilişkili olup hastanın bu konuda detaylı bilgilendirilmesi gerekir.

Ameliyat süreci

Burun ameliyatları yapan cerrahın kendi deneyimlerine, hastanın burun tipine göre 1-3 saat kadar sürer. Ameliyatlar çoğunlukla genel anestezi altında yapılır ve ameliyat sonunda burun üzerine ince bir alçı ve burun deliklerine tamponlar yerleştirilir. Bu tamponlar silikon malzemeden kullanıldığında, bu içerisi delikli bir yapı olarak hastaların kısmen daha rahat nefes alabilmesine olanak verir. Böylece çıkarılmaları esnasında ciddi ağrılar engellenebilir.
Bu ameliyatlar cerrahın deneyimine bağlı olarak açık veya kapalı tekniklerle yapılabilirler. Açık teknikte burun altından yapılan küçük bir kesi kullanılırken kapalı teknik tamamen burun içerisinden yapılır. Her iki teknikte de hastalarda sonraki dönemlerde rahatsız eden izler genellikle olmaz.

Bu ameliyatlarda burun kemik ve kıkırdakları yeniden şekillendirilir, varsa nefes almayı engelleyen kemik ve kıkırdaklar alınır veya şekillendirilir. Hastanın burnundaki problemine ve beklentisine göre burun küçültülebileceği gibi büyültülebilir de. Günümüzde hastalar ve cerrahlar artık daha doğal görünümlü ve ameliyat geçirdiği belli olmayan burun şekillerine yönelmektedirler.

Ameliyat sonrası

İlk günlerde yüzde ve burunda şişlik ve morluklar olması beklenmelidir. İlk saatlerde yüze uygulanan soğuk kompreslerle bu durum en aza indirgenmeye çalışılır. İlk hafta içerisinde burundaki tamponlar ve alçılar çıkartılır. Daha sonra ince bandajlama ile hastalar birkaç gün daha izlenir.
Hastalarda genellikle ilk 10–15 gün içerisinde yüzdeki şişlik ve morluklarda azalma izlenir. Ancak unutulmaması gereken bir konu şeklin tam oturması aylar sürecek bir iyileşme dönemini kapsar. Çoğu hastada ilk 10-15 günde azalan ödemler kişiyi tanımayanlar tarafından ameliyat olduğu fark edilmeyecek bir seviyeye inerler. Yani ilk 2 haftada artık hastalar şişlik ve ödemlerden rahatsızlık duymazlar.
Bizce önemli olan diğer bir konu hastanın ameliyat sonrasındaki erken dönemde doktoruyla sürekli irtibat halinde olması onun tüm önerilerine dikkatle uymasıdır. Hasta istediği an herhangi bir problemi olduğunda doktoruna doğrudan ulaşabilmelidir.

Hastaların bu operasyondan sonra aldıkları sonuç kesinlikle yüzü ile orantılı olmalıdır. Çok aşırı oyuk bir burun sırtı veya aşırı kalkmış bir burun ucu çoğu kez yapılmış burun imajı verir. Alınan sonuç hastanın yüz oranlarıyla uyumlu olmalıdır. Bu nedenle bazı hastalarda çene ucunda da bazı ilave düzeltmeler yararlı olur. Hastalarda bu ameliyat nefes darlığı oluşturmamalıdır ve eğer varsa düzeltmelidir. Hastanın çok yakınları dışındakiler ameliyat olduğunu anlamamalıdır.
Burun estetiği geçiren hastalarda geç dönemde ortalama olarak %10 hasta grubunda bazı ek düzeltmeler gerekli olabilmektedir. Bu ikincil rötuşlamalar çoğu kez lokal anestezi altında ve kısa bir sürede halledilebilirler ve hastalar için ciddi işgücü kaybı oluşturmazlar. Bir iki gün içerisinde normal hayatlarına dönebilirler.

Burada yazdığımız tüm bilgiler bu konuda yazılabileceklerin çok azını içermektedir. Her hastanın kendi özel problemlerine göre çok daha farklı girişimler veya yaklaşımlar mümkündür. Daha detaylı veya size özgü problemler içim e-mail atabilir ve Dr Aykut Mısırlıoğlu ile doğrudan görüşebilirsiniz.