Uygulamalar
Karın Germe
Hamilelikler ve doğumlar sonrasında bazen ise aşırı kilo alıp vermeler neticesinde karın derisinde ortaya çıkan sarkmalar hastaları rahatsız edebilmekte ve bu durumda karın germe ameliyatı ile hastalar eski görünümlerine kavuşabilmektedirler. Bu ameliyat için genellikle bayanlar başvursalar da zaman zaman benzer şikâyetlerle erkek hastalarda da bu girişimleri gerektirecek deformiteler ortaya çıkabilmektedir.
Bu hastalarda sorun sadece fazla sarkmış deri olmamakta içeride karın duvarını oluşturan kas dokularında da gevşemeler ortaya çıkabilmektedir. Bunları yanı sıra karın derisinde deri yırtılmalarına bağlı stria dediğimiz çatlaklar kötü bir görünüme neden olabilmektedir. Karın germe işlemi uygun hastada, doğru tekniklerle uygulandığında bu şikayetlerim tamamı düzelebilmektedir.
Karnında sarkma veya yağ fazlalığı olan bir hasta öncelikle bunun çözümü için spor ve diyet yapmayı düşünmektedir. Özellikle doğum yapmış olan hastalarda sarkmış ve elastikiyetini kaybetmiş deri dokusu kilo vermekle ancak kısmen düzelmekte hatta bazen daha sarkık bir görünüme ulaşabilmektedir. Bu hastalarda çözüm sadece fazla olan derinin alınmasıdır. Bu ameliyat için gelen kimi kişiler karnındaki fazlalıklardan rahatsız olduklarını bu yüzden istedikleri kıyafetleri rahatça giyemediklerini ifade ederler. Bu ameliyatlarda bazı hastalarda fazla olan yağ dokuları da beraber alınarak bel kıvrımının daha incelmesi ve belirginleşmesi sağlanabilir.

Ameliyat öncesi

Ameliyat için başvuran hastada önce geçirmiş olduğu hastalıklar ve operasyonlar öğrenilmeli genel sağlık durumu kontrol edilmelidir. Hastanın beklentileri dinlenerek böyle bir girişimle neler elde edilebileceği açıkça belirtilmelidir.
Başvuran hastalarda genellikle sorulan sorular ne kadar iz kalacağı kaç gün işinden kalacağı, ağrı duyup duymayacağı, yaşının uygun olup olmadığı gibi sorular gelebilmektedir.
İz bütün estetik için başvuran hastalar için oldukça önemli bir konudur. Hastalar estetik için başvurduklarından bu ameliyatlardan sonra olabildiğince izsiz bir sonuç elde etmek isterler Çünkü bize sağlıklı bir birey olarak gelirler ve doğal olarak ameliyat sonrasında genellikle hastalık göstergesi olan dikiş izlerinin olmamasını isterler. Plastik ve Estetik cerrahlar için tamamen iz olmadan bir kesi yapmak ve bunu kapatmak neredeyse imkânsızdır. Bu nedenle izin olabildiğince az olması ve olabildiğince gizlenmesini amaçlarlar.
Karın germe ameliyatlarında izler bikini çizgisinin altına yerleştirilmeye çalışılır. Burada amaçlanan hastanın mayo giydiğinde görünürde bir izinin olmamasıdır. Göbekte eğer dikişler yapılacaksa da bu dikişlerin içe kıvrılarak göbek içinde kalmasını sağlamaya çalışırlar.

Hastalar ameliyata karar verildikten sonra 1-2 hafta kadar önce eğer kullanıyorlarsa sigarayı bırakarak günlük hafif (yürüyüş veya benzeri) egzersizlere başlarlar. Bunlar akciğerlerin kapasitesini arttırarak hastanın kolay bir ameliyat sonrası geçirmesine katkıda bulunabilir. Ayrıca ameliyat öncesi günde bağırsakların boşaltılması hem cerrahın işini kolaylaştırır hem de karındaki gerginliği azaltarak hastanın konforunu arttırır. Bu amaçla hastaya bir veya iki gün öncesinden hafif etkili bir yumuşatıcı şurup veya başka bir ilaç verilebilir ayrıca yine bu amaçla hastalar 1 hafta önceden fazla posalı gıdalardan kaçınırlar.
Ameliyattan önce belinizin çevresi ölçülür ve daha sonra giyeceğiniz korsenin siparişi verilir. Ameliyat günü 6-8 saatlik bir açlık süresini takiben hastanede kan testleriniz yapılır, anestezi muayenesi sonrası (bunlar daha önceki günlerde de yapılabilir) operasyon için hazırlıklar tamamlanmıştır.

Ameliyat teknikleri

Genel olarak bir klasik karın germe ve mini karın germe ameliyatları vardır. Klasik karın germe ameliyatında dikiş izleriniz alt karın bölgesinde (sezaryen izleri seviyesinde) karın derisinin sarkma derecesine göre değişen uzunluklarda olur. Az deformasyonlu hastalarda izler daha az olacaktır. Bu tip karın germede göbek deliği de genellikle deforme olduğundan onun da yeniden şekillendirilmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir.
Özellikle göbek üstü seviyesinde fazlaca yağ ve birikimi olan hastalar, göbek deliği deforme olan hatta bazen kapanan hastalar, alt karın derisinde fazlalık ve deformasyon olan hastalar klasik karın germe ameliyatına adaylardır.
Bu yöntemde karın derisi göğüs altı seviyelerine kadar kaldırılarak fazlalığı alınır, bu esnada göbek deliği kendi çevresindeki deri ile beraber karın duvarında bırakılır ve yeni karın derisi üzerine örtülerek yeni göbek oluşturulur. Dikiş izleri gözle görünmesin diye göbek çevresi dikişleri içe kıvrılır ve izler göbek içine doğru kayarak dikkat çekmez hale getirilmeye çalışılır.

Mini karın germe ameliyatı deformasyonları daha az olan hastalarda izlerin daha kısaltılması amacıyla geliştirilmiş tekniklerdir. Bu hastalarda göbek deliği ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaz alt karın bölgesinde fazla deri dokusu genellikle varsa sezaryen izi kullanılarak çıkartılır. Hastalarda eğer varsa diğer bölgelerdeki yağ fazlalıkları liposakşınla alınır.
Bu yöntem uygun olan hastalarda daha az travma oluşturma daha az iz oluşturma gibi avantajlarıyla tercih edilen bir tekniktir. Yıllara içerisinde mini karın germe yöntemleri çeşitlilik kazanmıştır, hasta için en uygun olanı hekimin muayenesi sonrasında ortaya konabilir.
Bu ameliyatta da diğer estetik ameliyatlardaki gibi dikişler deri içerisinden özel malzemelerle yapılır ve hastalar pansuman açıldığında dikiş iplerini göremezler. Bu teknikler hastalarda iyileşmeyi hızlandırır, kesi yerinin görüntüsünün erken dönemden itibaren daha iyi görünmesini sağlar ayrıca hastanın pansumana çok sık gelmesini gereksiz kılar. Son dönemlerde geliştirilen içerisi anti bakteriyel maddelerle kaplanmış olan özel yapıdaki doku yaklaştırma materyalleri bu ameliyatlarda ortaya çıkan izlerin daha iyi olmasını sağlayabilmekte ve kendi uygulamalarımızda tercih edilmektedir.

Ameliyat sonrası

Ameliyattan hemen sonra hastaya uygun bir karın korsesi giydirilir ve odaya alınır. Hastalarda birkaç saat sürebilecek bazen az bazen fazla ağrılar için çeşitli ilaçlar verilir. En iyi ağrı azaltıcı yöntem sonuç olarak ameliyat esnasında yapılacak titiz bir çalışma ile travmanın en aza indirgenmesi ve ameliyattan sonra hastanın uygun ilaçlarla tedavisidir. Hastaların birkaç saat sonra ayağa kalkması istenir.

Hastanın korse giymesi ameliyata bağlı olabilecek şişlikleri en aza indirger ve ameliyat bölgesini sabitleyerek hastanın güncel hayata dönmesini hızlandırır. Ameliyat sonrası en az 2 hafta kadar gece gündüz, daha sonra iyileşmenin seyrine göre yarım gün korse giyilmeye devam edilir. Hastaların ilk bir iki gün için hareketleri biraz kısıtlansa da günler içerisinde düzelme gözlenir. Bu konuda en sık sorulan soru ne kadar istirahat edeceği veya işine ne zaman dönebileceği şeklinde olmaktadır. Buna cevap olarak her hasta için geçerli olabilecek kesin bir gün verilemez. Ama genel olarak ev hanımları veya masa başı gibi çok yoğun fiziksel aktivitelerde bulunmayan hastaların daha kolay normal hayatlarına dönebileceğini söyleyebiliriz. Bazı hastaların bir Cuma günü ameliyatı olup ertesi hafta içerisinde çalışmaya tekrar dönebildiğini gözlemledim ama yine bazı hastaların da en az 6-7 günlük istirahate gerek duyabildiğine de şahit oldum. Bazen hastaların bu ameliyattan sonra bir tanıdıklarının haftalarca evde yatmak zorunda kaldığını söyleyerek kendisinin böyle olup olmayacakları hakkında sorular sorarlar. Kesin olan şudur, eğer ameliyat normal şartlarda ve uygun bir şekilde gerçekleşmişse bunun mümkün olmadığıdır. Sonuç olarak bu bir estetik ameliyattır, kişiler normal hayatlarını sürerken ve sağlıklıyken bu işlemi yaptırmakta ve doğal olarak en hızlı şekilde normal hayatlarına dönmek istemektedirler. Hastaya haftalarca yatmasını gerektiren bir işlem yapmak mantıklı değildir. Eğer bu gerçek olsaydı bu ameliyatlar günümüzde bu kadar popüler olamazlardı. Sonuç olarak dünyada her gün onlarca yüzlerce insan bu ameliyatları olmakta ve sonuçlarından memnun olmaktadır.

Hasta memnuniyeti

Ameliyattan sonra ilk haftalarda karın bölgesinde bazı şişlikler olmakta ve hastalar gerçek bedenlerini ilk zamanlarda tam olarak anlayamamaktadırlar. Ama bu şişlikler azalmaya başladığında hastalar da elde edilen sonucu görerek her geçen gün daha fazla memnun olmaktadırlar. Başarılı bir karın germe ameliyatından sonra izler bikini bölgesi içinde kalmalı, göbek altı bölgesinde fazla deri kalmamalı, göbek çevresindeki dikiş izler çok belli olmamalıdır. Bu sayede hastalar doku iyileşmeleri ve skar (dikiş izi) dokuları olgunlaşmaları tamamlandığında kapalı mayolar yerine bikini giyebilmelidirler.