Estetik Ameliyatlar Güvenlimidir?
Estetik cerrahide yapılan müdahalelerin neredeyse tamamı kişinin deri dokusu ve onun altındaki tabakaları kapsamakta ve çoğu kez iç organları veya derin boşlukları ilgilendirmemektedir. Bu bazı hayati yan etkilerden uzak kalmamızı sağlamakta ve bu ameliyatların riskini göreceli olarak azaltmaktadır. Genel olarak söyleyebileceğimiz ameliyat öncesinde yapılacak uygun tetkikler, muayeneler, doğru ameliyat tekniği seçimi ile bu girişimlerin günümüzde artık oldukça güvenli olduğudur. Her ameliyata bağlı gelişebilecek riskler bu site içerisinde ilgili makalelerde ayrıca belirtilmiştir.