Uygulamalar
Yüz Estetiği
Yüz germe

Yer çekimi, güneş hasarı, sigara, kişinin kendi cilt yapısı gibi birçok farklı faktör insanda yüzde zaman içerisinde kırışıklıklara, sarkmalara ve daha yaşlı bir görünüme neden olmaktadır. Bu her birey için kaçınılmaz olmakla beraber, bunun hızı ve şekli değişkenlik gösterir. Yüz de üst bölgede kaşlar ve alın, orta yüz de yanaklar şakaklar, alt yüzde çene kenarları ve son olarak boyun bölgesinde sarkmalar ortaya çıkabilmektedir. Yüz estetiğinde her bölge için ayrı bir tedavi yöntemi mevcuttur. Bazen hastalar basit Botox veya askılama gibi ameliyatsız yöntemlerden fayda görebilirler. Deri dokusu çok fazla bollaşmış ise ameliyat yöntemleri tercih edilir. Bu yöntemler hastaların durumuna göre endoskopi denilen kameralı sistemlerle çok küçük saçlı deride yapılan kesilerle yapılabilir. Bazı hastalarda ise fazla derinin mutlaka alınması gereklidir ve bu tip yüz gençleştirme işlemlerinde saçlı deri içi ve kulak arkası gibi yerlerden kesiler yapılarak ameliyatlar gerçekleştirilir.
Hastalardan eğer sigara içiyorlarsa 2–3 hafta kadar öncesinden bırakmaları istenir.
ameliyatlar lokal anestezi veya genel anestezi altında yapılabilir. İlk 8–10 gün yüzde şişlikler bazen de morluklar oluşması beklenebilir. Ameliyat sonrası buz uygulamaları ile bunlar en aza indirgenmeye çalışılır.

Hasta memnuniyeti

Hastalar ilk günlerde yüzlerindeki şişlikten ve bazen morluklardan rahatsız olabilirler. Bazı hastalarda ise bu şişlik hastayı mutlu eder ve geçmesini istemez. Sonuç olarak şişliklerin geçmesi 8-10 günü bulur ve daha gergin yüz görünümü hastayı memnun eder. Burada sıklıkla sorulan soru bu yüz şeklinin ne kadar süreceğidir. Bu konuda kesin bir zaman vermek mümkün değildir. Kişinin derisindeki yaşlanma hızı aynen eskisi gibi devam edecektir. Yaşlanma hızı daha önce de bahsettiğimiz gibi kişinin genetik yapısı, güneşe maruz kalma miktarı, bazı sigara gibi istenmeyen alışkanlıklarına bağlıdır. Her türlü koşulları kontrol altına alarak (genetik yapı hariç), sürenin hasta için memnun edici bir seviyede uzatılması mümkün olabilir.

Endoskopik yüz germe

Yüz bölgesinde orta ve üst kısımlarda sarkmaları olan hastalarda yapılan ve kameraların yardımıyla gerçekleştirilen bir gençleştirme ameliyatıdır. Burada en uygun adaylar boyun ve yüzün alt bölümlerinin nispeten çok sarkmadığı, kaş göz çevresi ve orta yüzde askılama gereken hastalardır. Bu işlem saçlı deri içerisinden yapılan küçük kesilerle yapılır. Buradan yüze doğru kamera eşliğinde dokular serbestleştirilerek yukarı doğru askılanırlar. Bu yöntemde en büyük avantaj büyük kesiler yapılmamasına bağlı olarak yüz bölgesinde izlerin olmamasıdır. Bu ameliyatlar kişiden kişiye değişmekle beraber 2–4 saat kadar sürerler. Ameliyat sonrası yüzde şişlikler ortaya çıkar. Bunlar günler içerisinde azalacaktır. Hastalar bir gün içerisinde taburcu olabilirler. Bu girişimler genel anestezi veya hastanın tercihine göre bazı koşullarda lokal anestezi altında yapılabilirler. Kesiler eriyebilen dikişlerle kapatıldığından dikiş alma yoktur. Bu ameliyattan sonra hastalarda kaşlar kaldırılmış olur. Hastalarda aynı zamanda şakak bölgelerinde kişiyi yaşlı gösteren çökük görüntü daha dolgunlaşmış olur. Uygun hasta seçiminde oldukça memnun edici olan popüler bir yüz gençleştirme ameliyatıdır.

Mini Lift

Bu yöntem adından da anlaşılacağı üzere normal yüz germeye göre daha az kapsamlı bir işlemdir. Bu yöntem için uygun adaylar yüz ve yanak bölgesinde sarkmaları olan basit cerrahi dışı yöntemlere iyi yanıt vermeyen hastalardır. Bu hastaların boyun bölgeleri nispeten iyi durumdadır. Göz kapaklarında kaşlarında sorunları yoktur. Bu uygulamada kesiler normal yüz germeye göre daha kısadır ve daha az yerden kesi yapılması bu yöntemin en büyük avantajıdır. Hastalar daha hızlı normal yaşamlarına dönerler. Bu yöntemle birlikte yardımcı olarak dolgu veya botox kullanılabilir. Bu uygulamalar seçilmiş hastalarda oldukça memnun edici sonuçlar verebilirler.

Boyun Germe

Bazen hastalarda yüz bölgesinden daha çok boyun etkilenmektedir. Boyun derisi gevşeyerek sarkabilmekte ve kişinin görünümünü oldukça olumsuz etkilemektedir. Gıdı bölgesinde biriken yağlar yine aynı şekilde boyunda bir kitle gibi görünüm oluşturabilmektedir. Bu sorunlar sadece boyunda olduğunda çözüm için sadece boyuna yönelik girişimler yeterli olmaktadır.
Eğer hastada hem yağ fazlalığı hem de deri sarkmaları varsa, kulak arkasından veya çene altından yapılan sınırlı kesilerle boyun germe işlemi yapılabilmektedir. Bu işlemlerde hastanın hastanede yatması gerekli olmayıp aynı gün içerisinde taburcu edilebilirler. Hastalarda boyun için kısa süreli bazı bandajlı baskı uygulamaları yapılır. Ameliyattan sonra soğuk kompres uygulamaları önerilir. Dikişler gizli bölgelerde ve deri içerisinden yapıldığından dikiş alma gerekli değildir. Tüm dikişler belli bir süre sonrasında vücut tarafından eritilerek atılırlar. Ameliyat sonrasında hastaların boyun bölgesinde dolgunluk azalarak, boyun açıları normalleşir ve bu daha sağlıklı genç bir görünüm için katkı sağlayıcıdır.

Boyun Yağ Alma

Gıdı bölgesinde sadece yağ birikimi olan ve deri sarkması az ya da hiç olmayan hastalarda ise boyun bölgesinde sadece yağ alma yöntemiyle sorun çözülebilmektedir. Burada hiçbir zaman büyük kesiler yapılmamakta ve iz olmamaktadır. Bu işlem en çok 1 saat kadar sürmekte ve uygulama sonunda hastalar kısa bir süre takip edilerek taburcu edilebilmektedir. Bu operasyondan sonra hastanın boyun bölgesini baskılayan bir bandaj kullanması önerilir. Bu uygulama genellikle lokal anestezi eşliğinde yapılır. Hastalar ameliyat sırasında hiçbir şekilde ağrı, acı duymazlar. Uygun hastalarda çok iyi sonuçlar, oldukça memnun edici olabilmektedir.

Kaş kaldırma

Kaşlarımız gözlerle birlikte insanın yüz ifadesini belirleyen önemli yapılardır. Otuzlu yaşlardan itibaren kaşlarımız, kişinin kendi yapısına bağlı olarak, yer çekimi ve diğer sebeplerle düşmeye başlarlar. Düşük kaş, yüzde tek başına bile ifadeyi olumsuz olarak değiştirmektedir. Düşük kaşlarla birlikte daha yorgun, bitkin veya daha yaşlı bir görünüm ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunu olan kişilerde kaş kaldırma işlemi sonrasında daha canlı, etkileyici, genç görünümlü bakışlar elde edilebilir. Kaşların kaldırılması ile ilgili olarak birçok yöntem mevcuttur. Bunlar arasında ilk düşünülecek olan Botox dur. Botox uygun şekilde yapıldığında kaşlarda belli bir miktar yukarı kalkma sağlayabilmektedir. Özellikle genç yaşlarda bu etki daha iyi ortaya çıkabilmektedir.
Cerrahi müdahale olarak kaş kaldırma, yüz germe veya alın germe işlemleri sırasında birlikte yapılmaktadır. Hasta sadece kaş kaldırma için başvurduğunda ise bu işlem saçlı deriden yapılan küçük kesilerle gerçekleştirilebilir. Yapılan küçük kesilerle alın derisi kaş seviyelerine kadar serbestleştirilerek yukarı doğru çekilir. İzler çok kısa ve saçlı deri içerisinde olduklarından fark edilmezler. Ameliyat bir saat kadar sürer. Ameliyattan sonra alın bölgesinde bazı geçici şişlikler ortaya çıkabilir. Hastalar aynı gün içerisinde taburcu edilebilirler. Ameliyattan sonra hastalarda genellikle rahatsız edici ağrılar ortaya çıkmaz. Kaş düşüklüğü sorunu olan hastalar ayna karşısında kaşlarınızı havaya kaldırarak nasıl bir sonuç alacaklarını kolaylıkla test edebilirler. Bu uygulamalar her hasta için farklı yöntemler gerektirebileceğinden, sizin için en uygun yöntem ancak cerrahınızla yapacağınız görüşme sonrasında belirlenebilecektir.