Bilimsel Çalışmalar
Op. Dr. Aykut Mısırlıoğlu
Doğum Tarihi: 13 EKİM 1966

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y. Lisans

 Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

1991

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2000

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı   ve  Danışman(lar)ı :  “Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Donör Alan İyileşmesinde Balın etkisi”,  Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul, (2000) /  Doç. Dr. Naci Karacaoğlan

Görevler:

 

Görev     Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D.

1991-1993

Ar.Gör.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları A.B.D.

1993-1994

Ar.Gör.

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

1994-2000

Uzman Doktor

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

2001 -  Halen