Bilimsel Çalışmalar
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Estetik Cerrahi Derneği

Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği